PUSTOVŇA pre veriaceho manžela
8. - 12. október 2018

 

"Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte..."
(Mk 6,31)

PRIHLÁŠKA

  Význam pustovne:

 • stíšenie
 • čas s Pánom
 • oddych a doplnenie spánkového deficitu

    

    Podmienky pobytu:

 • dohoda s manželkou o účasti na pobyte v pustovni;
 • ubytovanie v samostatnej izbe s príslušenstvom;
 • individuálne stravovanie v rámci časového intervalu;
 • ticho v celom dome prijatia a stíšenie v srdci (podľa možnosti aj bez mobilu a PC).

 

    Možnosti:

 • denná svätá omša a možnosť účasti na modlitbách slúžiaceho spoločenstva Rodinkova;
 • stále otvorená kaplnka s Eucharistiou;
 • prítomnosť kňaza a manželov na rozhovor o prípadných ťažkostiach v manželstve;
 • možnosť zúčastniť sa na dennom tematickom impluze v rozsahu 20-30 minút;
 • zapožičanie kníh z knižnice Rodinkova;
 • možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia;
 • možnosť zapojiť sa do vonkajších popoludňajších aktivít (krížová cesta, turistika, práca okolo domu a pod.)
 

    Tematické impulzy:

UTOROK: Deň stíšenia a oddychu
(Impulz: O význame ticha v kontexte manželského života)

STREDA: Deň modlitby a adorácie
(Impulz: O význame modlitby v kontexte manželského života)

ŠTVRTOK: Deň pokánia a zmierenia
(Impulz: O význame pokánia v kontexte manželského života)

PIATOK: Deň vďakyvzdania a chvály
(Impulz: O význame vďaky a chvály v kontexte manželského života)

 

    Poplatky:

Cena za samostatnú izbu: 20,- € / deň     
Cena za plnú penziu: 8,- € / deň

Suma za stravu za celý pobyt (4 dni) vo výške 32,- € sa platí vopred prevodom.
Suma za ubytovanie sa platí  na mieste v hotovosti resp. prevodom po návrate domov.

Ak máte túžbu zúčastniť sa a výška poplatku je pre vás problém, dajte nám to prosím vedieť pri vyplňovaní prihlášky.

 

PRIHLÁŠKA

 

Bližšie info aj na info@rodinkovo.sk alebo na 0911 911 780 (p. Dušan Kamenár)

Tešíme sa na stretnutie s Vami a na Váš čas pokoja a oddychu!