Liturgia domácej cirkvi na veľkonočné trojdnie 2020

Tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. 
A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“ (Neh 8, 10)
 
Drahí bratia a sestry,
na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen, alebo rôznych farských a internetových prenosov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne prítomní so všetkou zbožnosťou a  sústredenosťou. Zároveň vám predkladáme texty domácej liturgie. Jej cieľom je napomôcť zbožnému prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, ale aj jednotlivec. Pošlite tieto texty aj vašim susedom a známym. Vyprosujeme Vám pokoj zmŕtvychvstalého Krista. 
 

"Tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“ (Neh 8, 10)

 

Drahé rodiny, milí priatelia Rodinkova

 

     Špecifickosť a náročnosť tohto obdobia bude spočívať aj v nemožnosti pre väčšinu z nás sa zúčastniť na liturgickom slávení posvätného Trojdnia Veľkej Noci a Nedele Pánovho Zmŕtvychvstania. Rodina je však domáca cirkev a najposvätnejšie tajomstvá našej kresťanskej viery môžeme prežiť celkom výnimočným spôsobom – liturgiou domácej cirkvi. Texty na jej slávenie pripravila Košická arcidiecéza. Za text liturgie ďakujeme Františkovi Trstenskému, kňazovi Spišskej diecézy.

     Chcem sa s vami podeliť o Krížovú cestu s mučeníkmi a svedkami viery 21. storočia, lebo je pre mňa ako kňaza mimoriadne výnimočná. Jej siedme zastavenie prináša meditáciu na svedectvom mladého kňaza, ktorý položil svoj život za svedectvo viery. Nie kedysi dávno, ale pred pár rokmi. Nie ako ktosi vzdialený, ale ako mne blízky človek, s ktorým mal možnosť jedávať pri spoločnom stole a viesť mnoho priateľských rozhovorov počas mojich štúdií v Ríme pri pobyte v Írskom kolégiu, ktoré ho sme boli obaja niekoľko rokov dočasnými obyvateľmi. Možno sa aj pre vás, tak ako pre mňa, stane uvažovanie nad Ježišovou Cestou kríža jedinečným, aj kvôli svedectvu tohto mladého kňaza-mučeníka, otec Ragheeda z Iraku. Veľmi vám to prajem...

 

Roman Seko

Duchovný správca Rodinkova

 

Materiály na stiahnuie:

Liturgia domácej cirkvi na veľkonočné trojdnie 2020 - PDF

Krížová cesta s mučeníkmi  a svedkami viery  21. storočia - text PDF

Krížová cesta s mučeníkmi  a svedkami viery  21. storočia  -  PPT prezentácia