Pozvanie do Adorácie rodín za rodiny 2019

Bdejte a modlite sa…” (porov. Mt 26,36-46)

 

Milé  naše rodiny,

 

pekne vás pozdravujem a pozývam vás vstúpiť s nami do spolupráce pri príprave 365-dňovej modlitbovej “štafety”, do ktorej by sa zapojili manželia a rodiny v mnohých farnostiach na  Slovensku počas roku 2019.

Myšlienkou tohto "projektu" je, aby každý deň kalendárneho roka 2019 prebiehala nepretržitá 12-hodinová modlitba za rodiny pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou v nejakej inej farnosti/meste na Slovensku. 

Hlavnou úlohou rodiny, ktorá sa rozhodne vstúpiť s nami do tejto spolupráce bude po komunikácii s kňazom osloviť ďalších 12 rodín vo svojej farnostiaby prišli stráviť jednu hodinu v Ježišovej prítomnosti pred Eucharistiou vo vašom farskom kostole.

V prípade, že Vám pre túto myšlienku zahorelo srdce, prosím dajte nám vedieť či môžete a boli by ste ochotní takýmto spôsobom poslúžiť duchovnému posilneniu rodín na Slovensku. Vašu spätnú väzbu môžete vyjadriť cez  TENTO ODKAZ.

Pred oslovením kňaza sa nám prosím ozvite, aby sme Vás mohli informovať o dátume, ktorý sme Vašej farnosti/obci predbežne pridelili.

(Ak by ste po komunikácii s kňazom zistili, že v tento konkrétny deň nie je možné adoráciu vo vašej farnosti z akýchkoľvek dôvodov organizovať alebo vám v tom bránia iné (vaše osobné) okolnosti, prosím dajte nám vedieť, priradíme vám alternatívny termín).

V prípade Vašej pozitívnej odpovede sa ešte k ničomu nezaväzujete, iba vyjadríte svoju ochotu.  V priebehu ďalších týždňov Vás budeme kontaktovať s podrobnejší informáciami a inštrukciami, aby ste sa mohli záväzne rozhodnúť.

Tešíme sa na prípadnú spoluprácu a na všetko ovocie, ktoré môže tento duchovný zámer priniesť rodinám na Slovensku.

Buďte požehnaní!

Roman Seko, duchovný správca Rodinkova a celé slúžiace spoločenstvo

 

******************************************************************************

Viac informácii o iniciatíve Adorácia rodín za rodiny 2019 Vám za Rodinkovo ochotne poskytne:

Michaela Nemcová

email: michaela.nemcova@rodinkovo.sk

tel: 0911 911 750