Pravidlá súťaže

 

 1. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto má túžbu byť bližšie Božiemu Slovu počas nasledujúceho liturgického roku a vyplní registračný formulár súťaže. Tí, ktorí sa do súťaže v minulosti už zapojili a pamätajú si emailovú adresu, pod ktorou sa registrovali v niektorom z predchádzajúcich dvoch ročníkov, nemusia registráciu opakovať. 
   
 2. Súťažná otázka bude vyhlásená každý týždeň v Televízii Lux v závere relácie Doma je doma, ktorá začína o 17.30 a zverejnená tiež na stránke www.rodinkovo.sk.
   
 3. Na súťažnú otázku je možné odpovedať vždy od jej zverejnenia na stránke v utorok po relácii Doma je doma do soboty večera do 24.00 prostredníctvom formulára na stránke www.rodinkovo.sk alebo formou SMS správy na číslo 0911 911 790. Do SMS správy stačí uviesť písmeno A, B alebo C podľa správnej odpovede. Cena zasielanej SMS správy s odpoveďou je rovnaká ako cena bežnej SMS správy u vášho operátora. Na SMS nebude zasielaná potvrdovacia správa. Súťažiaci, ktorí budú odpovedať cez SMS správy budú zaradení každý týždeň do losovania o priebežné ceny, nebudú však môcť byť zaradení do losovania o záverečné ceny.
   
 4. Každý týždeň jedna súťažiaca rodina resp. jednotlivec získa ako cenu víkendový pobyt v Rodinkove.
   
 5. Losovanie prebehne naživo vždy v utorok počas relácie Doma je doma od 17.30. Meno výhercu bude zverejnené v relácii a následne uvedené aj v archíve výhercov na stránke www.rodinkovo.sk.
   
 6. Termín víkendového pobytu si výherca, ktorý ho získa, bude môcť vybrať od 1. marca 2014 a následne v priebehu celej súťaže resp. aj do jedného roku po jej skončení z termínov uvedených v kalendári podujatí Rodinkova ako dostupných pre individuálne pobyty.
   
 7. Na výherný víkendový pobyt môže prísť celá súťažiaca rodina, ktorá ho získala ako výhru v niektorom týždni, bezplatne ho však budú môcť absolvovať iba rodičia s neplnoletými deťmi. V prípade záujmu o pobyt detí vo veku vyššom ako 18 rokov bude možné ich pobyt uhradiť podľa platného cenníka. 
   
 8. Do záverečného losovania o tri finálne ceny budú súťažiaci, ktorí splnia nasledovné podmienky:
  - odošlú aspoň 50% správnych odpovedí t.j. 26 z celkového počtu 52 odpovedí na otázky, ktoré budú priebežne vyhlasované počas celej súťaže;
  - odošlú všetky správne odpovede prostredníctvom internetového formulára na stránke www.rodinkova.sk, nie cez SMS správu.