Ceny

 

Priebežné týždňové ceny:

Víkend v Dome prijatia pre rodiny - Rodinkove pre celú rodinu.

 

Finálne ceny:

1. cena: Púť do Svätej zeme pre manželov.

2. cena: Púť do Ríma pre celú rodinu.

3. cena: Týždňový pobyt počas letných prázdnich pre celú rodinu v Rodinkove.