Výber termínu

 

Čo sa týka spôsobu oslovovania a plánovania dobrovoľníckej služby v nejakom konkrétnom termíne ukázalo sa, že viacerým z vás vyhovuje rozdielny prístup. Chceme preto tým, ktorí by mohli prísť do služby aj v prvom polroku 2013, ponúknuť tri spôsoby, ktoré doteraz najčastejšie vyhovovali väčšine dobrovoľníkov.

1. možnosť: Predbežný výber konkrétneho termínu pre službu v horizonte pol roka

(pre Rodinkovo najefektívnejšie z hľadiska priebežného plánovania)

V TOMTO FORMULÁRI sme pripravili zoznam podujatí podľa mesiacov aj s ich popisom, ak by vás niektoré podujatie zaujalo aj obsahovo. Ak máte možnosť zvolať doma “rodinnú radu” a zaplánovať si aspoň predbežne konkrétny dátum služby, iba ho vyberte vo formulári jedným kliknutím. Nejaký čas pred daným termínom si potom vzájomne potvrdíme, či sa nič nezmenilo a či môžeme s vami na daný termín počítať. Ak by aj nastala zmena a vy by ste nemohli prísť, je pre nás táto možnosť z hľadiska dlhodobejšieho plánovania  aktivít v Rodinkove najlepšia.
V takom prípade by sme už neposielali priebežné emailové prosby s konkrétnymi termínmi.

2. možnosť: Priebežný výber konkrétneho termínu pre službu

Ak vám okolnosti vôbec nedovoľujú  plánovať si víkend v dlhodobejšom horizonte, budeme vám raz mesačne posielať aktualizovaný formulár s termínmi aktivít na najbližšie dva mesiace. Ak by sa vám v danom čase ukázal niektorý termín ako vhodný pre príchod do Rodinkova, iba ho potvrdíte vo formulári a Rudko Beniač s vami potom dotiahne podrobnosti.

3. možnosť: Priebežný výber konkrétneho termínu pre službu

Ak máte úplne premenlivý program a počas niektoré týždňa zistíte, že sa vám ukazuje možnosť prísť na niektorý najbližší víkend do Rodinkova, iba zavolajte Rudkovi Beniačovi a on vám povie, aká je situácia na ten víkend a ak bude vhodné prísť, dohodnete si podrobnosti.