Program

Duchovná obnova bude prebiehať počas troch dní, v prípade viacerých termínov sa bude začínať vždy v nedeľu resp. v pondelok popoludní a končiť v utorok resp. v stredu popoludní.

Prednáškový vstup p. Eliasa Vellu bude naživo prenášaný cez telemost na prvom termíne, kde bude aj možnosť položiť mu otázky zo strany účastníkov. Na prípadných ďalších termínoch bude telemost odvysielaný zo záznamu.

Konkrétne termíny budú upresnené do 28. februára 2012, na základe počtu prihlásených.

 

Predbežný rámcový program:

1. deň

od 14.00: príchod

od 16.00: registrácia

od 17.30: sv. omša a večera

od 19.30: úvod do duchovného programu

od 21.00: možnosť poklony resp. rozhovoru s kňazom a lektorskými manželskými pármi

od 22.00: nočný odpočinok

 

2. deň

od 7.30: raňajky

od 9.00: prvý tematický blok so svedectvami manželov a s prestávkou

od 11.00: druhý tematický blok so svedectvami manželov a s prestávkou

od 13.00: obed

od 15.00: možnosť sv. spovede

od 17.30: sv. omša

od 18.30: večera

od 20.00: hlavná prednáška p. Eliasa Vellu s diskusiou (cez telemost)

od 21.30: spoločný večer

 

3. deň

 

od 7.30: raňajky

od 9.00: druhý tematický blok so svedectvami manželov a s prestávkou

od 11.00: sv. omša

od 12.00: obed

od 13.00: ukončenie duchovnej obnovy

 

Uvedené časy sú iba orientačné.

Program bude upresnený v priebehu februára na základe časových možností p. Eliasa Vellu a lektorských manželských párov.