Najbližšie podujatia

 
Duchovná obnova pre rodiny s Komunitou blahoslavenstiev
 
Prvý februárový víkend 5.-7.2.2016 (veríme, že po úspešnom ukončení rekonštrukcie plynovej kotolne) sa uskutoční duchovná obnova pre rodiny s Komunitou blahoslavenstiev. Je zameraná na vnútorné stíšenie sa a prehĺbenie osobného vzťahu s Bohom. Na obnovu je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa počas programu pre rodičov postarajú animátori. 
 
 
Manželstvo misia možná
 
Počas posledného februárového víkendu 26.-28.2.2016 pozývame manželov na program zameraný na posilnenie manželstva a prehĺbenie manželskej spirituality pod vedením evanjelizačného spoločenstva manželov a rodín z Dolného Kubína. Program je možné absolvovať iba bez detí, takže je potrebné nájsť si doma opateru k menším deťom. Krátke odlúčenie od detí však iste vyváži, ak sa rodičia domov vrátia posilnení vo svojom manželskom vzťahu a jednotnejší vo výchovných otázkach.
 
 
Kána pre manželov
7.-13. február 2015
​(nie je možné sa prihlásať)

Duchovná obnova pre mamy z modlitbových spoločenstiev Modlitieb matiek 
18.-21. február 2015
​(nie je možné sa prihlásať)