Udialo sa v predchádzajúcom mesiaci

 
Víkendové manželské stretnutia
 
4.-6. decembra 2015 sa v Rodinkove uskutočnili Víkendové manželské stertnutia, počas ktorých si manželia vypočuli prednášky na témy Rozdielnosti medzi mužom a ženou, Komunikácia a riešenie konfliktov a Napĺňanie potrieb manželov pod vedením skúsených manželských párov. V sobotu večer mohli manželia diskutovať ohľadom výchovy detí s jedným z prednášajúcich manželkých párov i navzájom. V sobotu večer si počas sv. omše mohli obnoviť svoj manželský sľub. O deti sa počas programu pre manželov starali animátori Rodinkova.
Najbližšie víkendové manželské stretnutia sa uskutočnia 1.-3. apríla 2016 a o možnosti prihlasovať sa na termín vás budeme informovať vo februárovom infoliste.
 
 
Škola pre animátorov rodinných spoločenstiev
 
Druhý decembrový víkend strávili v Rodinkove manželské páry Žilinskej diecézy, spolupracujúce s diecéznou Sekciou pre rodinu. Víkend bol zameraný na vedenie rodinných spoločenstiev vo farnostiach a s dlhoročnými skúsenosťami v  tejto oblasti  sa podeli manželské páry z farnosti Prešov, ktoré vedú rodinné spoločenstvá ako Saleziáni-spolupracovníci.
 
Silvestrovský pobyt 
 
Silvetrovskú atmosféru v Rodinkove už po tretí rok za sebou vytvorili rodiny z Trenčanských spoločenstiev Manželských stretnutí a mladí a rodiny zo spoločenstva pri Dóme sv. Martina v Bratislave. Účastníci sa v noci pred príchodom nového roka poďakovali adoráciou a chválami za všetky dobrodenia, ktoré sme od Pána prijali v uplynulom roku a po polnoci sa počas novoročného prípitku a malého ohňostroja tešili z daru nového roka.
 
Novoročný víkend 
 
Aj rodiny zo spoločenstva Nový Jeruzalem zo Žiliny mali záujem stráviť spolu Silvetsrovský čas. Keďže však Rodinkovo už bolo obsadené, využili prísť k nám netradične na prvý novoročný víkend. Tak sme spoločne začali písať históriu Rodinkova v roku 2016 aj vďaka ochotným dobrovoľníkom, ktorí darovali svoj čas službe iným v Rodinkovskej kuchyni. Služba bola o to náročnejšia, že sa ešte pred Silvestrom pokazila umývačka riadu. O to lepšia atmosféra sa však vytvorila, keď mnoho z účastníkov priložilo ruku k dielu a umývanie riadu išlo snáď rýchlejšie ako v umývačke :-)
Nech všetkým obetavým ľuďom Pán hojne odplatí ich ochotné srdce a slúžiace ruky svojim Božským požehnaním.