Aktuálne dianie v Rodinkove

 
 
Rekonštrukcia plynovej kotolne - nový Boží zázrak pre Rodinkovo!
 
Tak ako každý január, aj v na začiatku tohto roku má Rodinkovo mesačnú technickú prestávku, v rámci ktorej sa robia nevyhnutné menšie či väčšie tehcnické úpravy.  
V priebehu tohtoročného januára prebieha v Rodinkove aj veľká rekonštrukcia kotolne, ktorá sa v ostatných mesiacoch začala dostávať do zlého technického stavu a vykazovala stále väčšiu poruchovosť. Možnosť jej výmeny je jeden z ďalších veľkých zázrakov, ktoré náš Pán robí pre Rodinkova. Tentoraz svoju starostlivosť prejavil cez finančnú podporu Biskupskej konferencie USA, na ktorú sme sa pred časom obrátili s prosbou o pomoc pri tomto projekte. Vďaka sume 64 000,- USD, ktorú sme obdžali v novembri 2015 môžeme vykryť viac ako polovicu celkových nákladov na rekonštrukciu. Zo zvyškom prostriedkov nám opäť pomáhajú dobrodinci, teraz predovšetkým firma, ktorá sa podujala celú rekonštrukciu kotolne pre Rodinkovo zrealizovať bez zisku, teda iba za obstarávacie ceny.
Praktickým  ovocím rekonštrukcie by mali byť nasledovné zlepšenia:
  • zvýšená bezpečnosť a bezporuchovosť prevádzky kotolne;
  • zníženie energetických nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody;
  • tichší chod radiátorov na izbách; 
  • rýchlejší prívod teplej vody do kúpelní na izbách bez strát pri odpúšťaní teplej vody.
 
Ďakujeme dobrému Bohu za jeho starostlivosť aj v tejto oblasti a veríme, že aj vy budete mať  čím skôr účasť na ovocí tejto veľmi dôležitej a pomerne komplexnej prerábky v Rodinkove.
 
 
Stav splácania úveru na kúpu Rodinkova
 
Celková výška úveru z Tatrabanky: 200 000,- €
    -začiatok čerpania úveru: jún 2015
    - celková doba splácania: 8 rokov
    - k 29.12.2015 splatené: 16 800,- €
    - poplatky na úrokoch 5 103,44€
    - poplatky za správu úveru 96€