Strava

NOVÁ KALKULÁCIA platná od 1.2.2022:

raňajky

dospelá porcia 3,00€

polovičná porcia 2,00€

obed

dospelá porcia 5,00€

polovičná porcia 4,00€

večera

dospelá porcia 4,00€

detská porcia 3,00€

V Rodinkove nie je kuchynská prevádzka, pre ucelené skupiny je však k dispozícii kuchyňa, v ktorej je možné variť aj pre väčší počet osôb. V prípade záujmu vieme zabezpečiť stravu pre uzavreté skupiny za nasledovné ceny:

12 Eur (plná penzia/deň - porcie pre dospelých)

9 Eur (plná penzia/deň - porcie pre menšie deti)

Poplatok, vrátane ceny za stravu, sa uhrádza vopred na účet Rodinkova a je určený na nákup potravín. Pri prípadnom zrušení akcie alebo pobytu v termíne kratšom ako tri pracovné dni pred začatím akcie, nie je možné poplatok za stravu vrátiť, pretože nie je možné vrátiť ani objednané a nakúpené potraviny. V prípade, že sa jedná o podujatie dlhšie, ako 3 prenocovania, je možné vrátiť aj zodpovedajúcu časť poplatku za stravu.

Strava sa podáva na spoločných podnosoch, z ktorých si rodina medzi sebou podelí jednotlivé porcie.


POPLATOK ZA DIÉTY platný od 1. JANUÁRA 2023

V Rodinkove sa snažíme urobiť všetko preto, aby ste sa mohli počas Vášho pobytu plne sústrediť na prebiehajúci program. Usilujeme sa preto zabezpečiť aj individuálnu úpravu stravy na základe lekárom stanovenej diéty. 

Doplatok za individuálnu úpravu stravy je 5,- € na osobu a deň.