DUCHOVNÁ OBNOVA UČITEĽOV SŠ KRÁĽOVNEJ POKOJA ZA

 

  • 26. – 28. 8. 2012
  • Počet účastníkov: 35
 

Duchovnú obnovu viedol kňaz Slavomír Trnka, kaplán ustanovený pre duchovnú službu v tejto škole. Obnova bola zameraná na prehĺbenie duchovného života učiteľov, uvedomenia si poslania učiteľa a na podporu spolupráce s jednotlivými rodinami pri výchove detí. Duchovný správca Rodinkova poslúžil účastníkom vysluhovaním sviatosti zmierenia.