DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN HNUTIA SVETLO A ŽIVOT Z BA

 

  • 8. – 19. 8. 2012
  • Počet účastníkov: 90
 

Na duchovnej obnove sa zúčastnili rodiny, ktoré sa rozhodli zapojiť do spirituality Hnutia Svetlo a Život. Zároveň sa na obnove zúčastnili aj mladí sympatizanti tohto hnutia. Všetci účastníci podľa svojho programu intenzívne prežívali chvíle duchovnej obnovy ako aj momenty spoločenstva, na ktorých sa zúčastňovali všetci spoločne. Pre deti rodičov, ktorí sa zúčastnili na obnove, bol zabezpečený program počas celého trvania podujatia. Aktivity pre deti sa odohrávali v areáli Rodinkova a jeho blízkeho či vzdialenejšieho okolia. Duchovnú obnovu viedol páter Peter Komanický, kňaz zodpovedný za hnutie na Slovensku.