Duchovná obnova žien s mottom "Milovaná"

 

 

Termín: 30. 11. – 2. 12. 2012

Počet účastníkov: 45

 

Na duchovnej obnove sa zúčastnili matky z celého Slovenska, ktoré sa už v minulosti zúčastnili na duchovnej obnove „Kráľovná a divožienka“. Duchovná obnova bola voľným nadviazaním a hlbším rozvinutím nosnej témy, ktorou bolo naučiť sa vnímať posolstvo lásky Boha voči sebe, žiť radostne a naplno ako milovaná Božia dcéra. Mottom obnovy bolo „Radostný smiech mi spôsobil Boh!“, ku ktorému nás opäť nasmeruje jedna z veľkých žien Biblie. Účastníčkam duchovnej obnovy bolo umožnené venovať sa jednotlivým témam cez adorácie, prednášky, zdieľanie, ticho, prácu v skupinkách, rozhovory s kňazom z Rodinkova, s možnosťou sv. spovede, sv. omše, modlitbu ako aj tance a tvorenie.

 

Fotogaléria:

 

 

Zúčastnili ste sa tejto akcie? Ak Vás napadne nejaká milá spomienka, alebo by ste nám chceli niečo odkázať, napíšte nám prosíme do našej KRONIKY.  
Budeme vám vďační :-)