DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN 

 

 

Termín: 7. – 9. 12. 2012

Počet účastníkov: 70

 

Na duchovnej obnove sa zúčastnili rodiny z celého Slovenska, ktoré sympatizujú so spiritualitou rehoľného spoločenstva Komunity Blahoslavenstiev, ale svoje miesto si tu našli aj bežní návštevníci Rodinkova, ktorí sa doteraz nikdy nestretli s touto spiritualitou. Duchovnú správu obnovy zabezpečoval duchovný správca Rodinkova. Počas obnovy mali dospelí účastníci obnovy k dispozícii prednášky zamerané na prehĺbenie a obnovenie manželského vzťahu, život viery v rodine, výchovu detí, spoločné modlitby, chvály, čas na osobnú modlitbu a adoráciu, priestor pre manželskú komunikáciu i priateľské zdieľania, biblické podelenie. Pre deti bol pripravený dobrodružnom príbeh, ktorý pohltil celé detské srdcia a všetky sily – v lese, pri hrách a tvorivých dielňach.