Rok 2012

 

 

S vďačnosťou Pánu Bohu za každého, kto už mal možnosť ku nám zavítať, ponúkame malé ohliadnutie sa do prvých mesiacov existencie Rodinkova...

 

Po kliknutí na každú akciu sa Vám zobrazí podrobnejší popis a fotogaléria. 

Ak nemáte rýchle  pripojenie na internet, ku načítaniu fotogalérie
budete zrejme potrebovať trocha trpezlivosti. 

Tak vám ju veľmi želáme. Možno to bude chvíľka na malú relaxáciu,
prípadne na zaspomínanie si na čas v Rodinkove...:-)

 

 

Apríl

PRVÁ BRIGÁDA V RODINKOVE 

21. 4. 2012, účastníkov: 30

DUCHOVNÁ OBNOVA NOVÝCH VPS PRE SLUŽBU MANŽELSKÝCH STRETNUTÍ 
20. – 22. 4. 2012, účastníkov: 40

 

Máj

VÍKENDOVÝ KURZ PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO 

11. – 13. 5. 2012, účastníkov: 40

ODDYCHOVÉ STRETNUTIE PRACOVNÍKOV BISKUPSKÉHO ÚRADU ŽILINA 
17. 5. 2012, účastníkov: 27

 

Jún

DUCHOVNÁ OBNOVA MATIEK S DEŤMI „SOM MAMA“ 

8. – 10. 6. 2012, účastníkov: 82

DUCHOVNÁ OBNOVA RODIČOV DOSPELÝCH DETÍ 
10. – 13. 6. 2012, účastníkov: 47

STRETNUTIE SPOLOČNOSTI PRIATEĽOV DOMÁCEJ ŠKOLY NA SLOVENSKU 
16. 6. 2012 účastníkov: 28

ŠKOLSKÝ VÝLET 8-ROČNÉHO GYMNÁZIA BRATISLAVA 
25. – 27. 6. 2012, účastníkov: 35

 

Júl

DUCHOVNÁ OBNOVA UČITEĽOV ZŠ DOBRÉHO PASTIERA ŽILINA-SOLINKY 

1. – 4. 7. 2012, účastníkov: 48

LETNÉ POBYTY PRE RODINY 
19. – 25. 7.2012
27. 7. – 2. 8. 2012
23. – 26. 8. 2012, účastníkov: 200

 

August

DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN HNUTIA SVETLO A ŽIVOT Z BRATISLAVY 

8. – 19. 8. 2012, účastníkov: 90

DUCHOVNÁ OBNOVA UČITEĽOV SŠ KRÁĽOVNEJ POKOJA V ŽILINE 
26. – 28. 8. 2012, účastníkov: 35

 

September

DUCHOVNÁ OBNOVA RODIČOV DOSPELÝCH DETÍ 

7. – 9. 9. 2012, účastníkov: 31

DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN Z BANSKEJ BYSTRICE 
14. – 16. 9. 2012, účastníkov: 47

PRACOVNÝ SEMINÁR PRE KŇAZOV O PASTORÁCII RODÍN 
20. – 21. 9.2012, účastníkov: 23

POBYT PRE ZODPOVEDNÝCH HNUTIA SVETLO A ŽIVOT Z BRATISLAVY 
21. – 23. 9.2012, účastníkov: 21

 

Október

DUCHOVNÁ OBNOVA MUŽOV – OTCOV RODÍN

5. – 7. 10. 2012,  účastníkov: 30

DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN „MANŽELSTVO V PÁNOVI“
5. – 7. 10. 2012, účastníkov: 54

SEMINÁR „ZÁKLADNÉ PRINCÍPY KRESŤANSKEJ DEMOKRACIE“

10. – 11. 10. 2012, účastníkov: 15

KŇAZSKÉ REKOLEKCIE DEKANÁTU PÚCHOV
11. 10. 2012, účastníkov: 16

DUCHOVNÁ OBNOVA KATECHÉTOV ŽILINSKEJ DIECÉZY
11. – 14. 10. 2012, účastníkov: 35

DUCHOVNÁ OBNOVA SPOLOČENSTVA RODÍN Z PB-ROZKVETU

19. – 21. 10. 2012, účastníkov: 60

ZASADNUTIE RADY PRE RODINU KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA

23. – 24. 10. 2012, účastníkov: 25

PRACOVNĚ STRETNUTIE  ZÁSTUPCOV RADY PRE MLÁDEŽ A UNIVERZITY KBS
24. – 25. 10. 2012, účastníkov: 30

FORMAČNÝ VÍKEND PRE PASTORAČNÝCH PRACOVNÍKOV MLÁDEŽE
26. – 28. 10. 2012, účastníkov: 60

 

November 

FORMAČNÝ VÍKEND PRE SALEZIÁNSKYCH SPOLUPRACOVNÍKOV

2. – 4. 11. 2012, účastníkov: 80

DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN HNUTIA SVETLO A ŽIVOT Z BRATISLAVY
9. – 11. 11. 2012, účastníkov: 80

DUCHOVNÁ OBNOVA UČITEĽOV ZUŠ SV. CECÍLIE V BRATISLAVE
15. – 18. 11. 2012, účastníkov: 35

DUCHOVNÁ OBNOVA KATECHÉTOV ŽILINSKEJ DIECÉZY
15. – 18. 11. 2012, účastníkov: 35

SEMINÁR PRE KŇAZOV O PRÍPRAVE NA MANŽELSTVO
20. – 22. 11. 2012, účastníkov: 25

DUCHOVNÁ OBNOVA VEDÚCICH PRACOVNÝCH SKUPÍN
23. – 25. 11. 2012, účastníkov: 80

 

December

DUCHOVNÁ OBNOVA MATIEK „MILOVANÁ“

30. 11. – 2. 12. 2012, účastníkov: 80

DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN
7. – 9. 12. 2012, účastníkov: 50

SILVESTER 2012 v SPOLOČENSTVE RODÍN
29.12 – 1. 1. 2013, účastníkov: 60