Program Kúpme si naše Rodinkovo

 
Na jeseň roku 2013 sme začali pozývať rodiny do podporného programu Kúpme si naše Rodinkovo. Bolo to v čase, keď Rodinkovo malo za sebou cca 1,5 roka činnosti a ukázalo sa, že budova, ktorú sme mali dovtedy v prenájme je vhodná na činnosť s rodinami a zároveň, že rodiny stále viac prichádzajú a mnohé sa aj opakovane do Rodinkova vracajú, lebo si obľúbili toto miesto. Nájomná zmluva s predkúpnym právom končila v júni 2014 a dohdonutá kúpna cena bola 500 000,- €. Pri rozbehu programu Kúpme si naše Rodinkovo sme mali na účte iba niekoľko stovák eur na bežnú prevádzku a okrem toho úver vo výške 70 000,- za výmenu čističky odpadových vôd.
Prostreiedky z programu Kúpme si naše Rodinkovo mali vytvoriť základ pre jednu tretiny kúpnej sumy. S prosbou o pomoc so získaním ďalšej tretinu sme začali oslovovať partnerov v zahraničí a tretia tretiny mala byť pokrytá z hypotékárneho úveru. 
Do programu Kúpme si naše Rodinkovo, ktorý spočíval v zasielaní 20,- € mesačne počas dvanástich mesiacov na kúpu budovy Rodinkova sa zapojilo 231 rodín a počas celého roku vytrvalo v priespievaní 163 rodín. Celková suma, ktorá sa týmto spôsobom vyzbierala bola 49 705,- €.
Bola to dlhá spoločná cesta spojená s odriekaním. Ďakujeme každej rodine a každému jednotlivcovi, ktorí sa na túto cestu veľkodušne rozhodli nastúpiť. Aj vďaka vám dnes Rodinkovo môže ďalej slúžiť už v priestoroch, ktoré naplno patria rodinám. Buďte hojne požehnaní za vašu veľkodušnosť a obetavosť.
 
Zoznam príspevkov:
 

Rodina

Meno muža

Meno ženy

Príspevok v €

 ?

 

 

20

 ?

 

 

220

 ?

Martin

 

480

Abelová

Igor

Andrea

200

Badániková

Benedikt

Mária

240

Baníková

 

Miriama

240

Bartková

Kamil

Alena

240

Bažánová

Stanislav

 

240

Beniačová

 

Mariana

200

Beniačová

Rudolf

Mária

220

Beniačová

Pavol

 

240

Bilaničová

Miroslav

Zuzana

240

Bisahová

 

Mária

240

Bittšanská

Ladislav

Alžbeta

240

Brillová

Matúš

Mária

720

Brisudová

Pavol

Zdenka

220

Brodňanová

Bohuš

Jana

180

Buráková

Jozef

 Mária

260

Caková

Daniel

Mária

240

Cíbiková

Ján

Zuzana

260

Černická

Slavomír

Jana

240

Červeňová

Juraj

Jozefa

500

Čičmancová

Vlastimil

Mária

240

Čižmáriková

Pavol

Katarína

240

Čonková

Cyril

Ľudmila

140

Čorná

Matúš

Gabriela

240

Čurajová

Pavol

Stanislava

110

Dedíková

Roman

Paulína

160

Dravecký

Jozef

 

160

Drusková

Pavel

Lucia

10

Dudová

Eduard

Viera

120

Dulajová

Martin

Stanislava

130

Ďurigová

Pavol

Daniela

240

Ďurošková

Peter

Alena

240

Fajkus

Petr

 

240

Farnbauerová

Peter

Katarína

360

Fedorková

Peter

Jana

240

Feketeová

 

Mária

80

Fendeková

Daniel

Gabriela

20

Fesičová

Vladimír

Ingrid

260

Fiťmová

Patrik

Ivana

120

Franková

Ladislav

Marta

260

Fuksová

Peter

Jana

50

Fülöpová

Jozef

Jana

240

Fulová

Martin

Gabriela

40

Fulová

Peter

Miriam

340

Futáková

 

Alžbeta

70

Futejová

František

Daniela

180

Gabajová

Martin

Katarína

120

Gabčíková

Vladimír

Anna

200

Gajdošová

Jakub

 

10

Garbiarová

   

300

Géciová

Vít

Veronika

240

Glossová

Igor

Anna

240

Gonová

Pavol

Bibiána

240

Gonšenicová

Ivan

Gabriela

340

Gordusová

Michal

Katarína

90

Gräffingerová

Miroslav

Mária

240

Gregoričková

Štefan

 

240

Gregušová

Július

Slávka

240

Gregušová

Martin

Hana

240

Grejtáková 

 

 Viktória

380

Greyová

Thomas

Eva

360

Habalová

 Tomáš

 Eva

240

Halušková

Ladislav

Silvia

240

Hatala

Juraj

 

80

Hlúšeková

Radoslav

Monika

200

Hrašková

Vladimír

Edita

160

Hrašková

 Alfonz

 Monika

320

Hričovská

Karol

Jana

100

Hudcovská

Juraj

Danuša

375

Huliaková

Peter

Gabriela

200

Huráková

Milan

Edita

240

Chlebanová

 

Marcela

200

Chlebanová

Tomáš

 

280

Chromiaková

Gabriel

Dáša

120

Chvílová

Branislav

Júlia

260

Chytilová

Peter

Danica

260

Iwaniecová

Jozef

Helena

360

Izakovičová

 Patrik

Monika

200

Jakubcová

Peter

Andrea

400

Janečková

Peter

Katarína

120

Jarošová

Vladimír

Marta

240

Jasenovcová

Marián

Michaela

240

Jedináková

Vincent

Mária

260

Jevčáková

Juraj

Mária

260

Jindrová

Vladimír

Simona

300

Jurečková

Ľudovít

Lenka

240

Kadlečíková

Jozef

Zdenka

20

Kaločajová

Pavol

Marta

480

Kapitulčinová

Ján

Janka

320

Kavoňová

Ján

Eva

240

Klemanová

Michal

Jana

240

Kokošková

Jozef

Natália

500

Kolárová

Juraj

Anastázia

240

Kolejáková

Marek

Hana

240

Kolková

Albín

Mária

240

Kondelová

Emil

Anna

300

 Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského

 

 

220

Kopkáš

Peter

 

300

Koptáková

Juraj

Daniela

220

Koreňová

Jozef

Andrea

285

Kováčik

Tomáš

Lucia

350

Kováčiková

Ladislav

Eva

240

Koyšová

Richard

Mária

240

Krajčoviechová

Rudolf

Alena

240

Kremeňová

Jaroslav

Eva

260

Krchová

Dušan

Zuzana

380

Kruták

Jozef

 

100

Kubešová

Marián

Margita

220

Laclavíková

Monika

Michal

240

Lašo

Marek

 

240

Lašová

Štefan

Veronika

240

Laudonová

Peter

Eva

240

Lempochnerová

Peter

Zuzana

240

Leváková

Lucia

 

240

Libantová

František

Katarína

240

Lišková

Pavol

Silvia

260

Lukáčiková

Igor

Zdenka

240

Magulová

Branislav

Monika

240

Majherová

Jozef

Janka?

120

Makovníková

Štefan

Terézia

240

Malčeková

Ľubomír

Mária

260

Mališková

Miroslav

Lenka

240

Marcinová

Ján

Zuzana

240

Marcová

Marián

Juliana

60

Matušík

Lukáš

 

240

Matušíková

Ján

Katarína

240

Mečiarová

Vladimír

Anna

240

Melicherčíková

Igor

Renáta

240

Mihová

Peter

Katarína

300

Micháliková

Marián

 

240

Mikel

Vladimír

Anna

240

Mikulová

Ján

Andrea

240

Miláková

Vladimír

Ľudmila

240

Mirhovcová

 

 

240

Miškovičová

Michal

Katka

1960

Mištinová

Peter

Renáta

260

Mojšová

Ľubomír

Andrea

120

Mojtová

Peter

Monika

200

Mošková

Miroslav

Eva

220

Mrázová

Jozef

Renáta

260

Murgašová

Branislav

Lenka

240

Nováčeková

Rudolf

Lucia

240

Novosiadlová

Lubica

 

240

Olahová

Vladimír

Ivona

240

Ondrášová

Jozef

Iveta

280

Ondrišíková

Richard

Jana

240

Orlický

Miroslav

 

130

Palúchová

Branislav

Emília

220

Pašková

Michal

Danka

120

Pašková

Ladislav

Zuzana

220

Pavlíčková

Ján

Eva

260

Pažitná

Andrej

Barbora

160

Pekárová

Karol

Eva

240

Pelikánová

Daniel

Irena

480

Petreková

Marek

Veronika

240

Petríková

Viliam

Eva

420

Pivková

 Daniel

 Marta

240

Plančárová

Juraj

 

220

Podivinská

Róbert

Mária

260

Podmajerská

Miroslav

Mária

280

Predáčová

Lucia

 

40

Rajská

Ján

 

240

Rakúsko

 

 

500

Rečlová

 

Zuzana

180

Rendeková

Karol

Jana

220

Rybková

Rasťo

 

380

Sadovská

 

Dorota

240

Schmidtová

Ján

Mária

260

Simanová

Michal

Erika

220

Slávková

Edo

Ľudmila

240

Slobodníková

Ladislav

Zuzana

240

Solárová

Peter

Janka

160

Strečanská

Boris

Adrika

110

Strháková

František

Jozefína

240

Strížencová

Branislav

Martina

1080

Strojná

Peter

Alena

250

Súkeníková

Ladislav

Jana

280

Šelingová

Ľubo

Dáša

240

Šidlová

Rastislav

Monika

240

Šilhárová

Juraj

Marianna

240

Šimová

Konštantín

Alžbeta

200

Šimulčíková

Ján

Jarmila

240

Škultétyová

Jozef

Michaela

240

Šmidovičová

Rastislav

Lucia

20

Šmihovská

Peter

Martina

120

Šprláková

Štefan

Ľudmila

240

Štefancová

Pavol

Zuzana

380

Šturdik

Juraj

 

240

Šumichrastová

Ladislav

Jarmila

240

Šutková

Miroslav

Janka

240

Táčovská

 Michal

 Terézia

400

Táčovský

Marek

 

260

Terebová

Viktor

Dáša

240

Tomovičová

Martin

Anna

240

Tóthová

Ivan

Kamila

240

Tvarozeková

Jozef

Magdalena

240

Urbaníková

Milan

Mariana

240

Urbanová

František

Siliva

240

Ušiaková

Pavol

 

10

Valentová

Augustín

Mária

400

Virgová

Peter

Mária

240

Vlasáková

Juraj

Mária

60

Vlčková

Karol

Eva

100

Vlnová

Lukáš

Soňa

40

Vojtek

Martin

 

240

Vojteková

Ján

 Anna

220

Vondrysková

 Mário

 Zuzana

240

Vöröšová

Štefan

Jana

240

Vrabcová

Ján

Mária

280

Vretenicková

 

 Helena

620

Vyzvárová

Mário

Marína

180

Wallenfelsová

Ivan

Martina

240

Zachar

Miroslav

 

240

Zemanová

Pavol

Lenka

280

Zvrškovcová

Anna

komunita Solinky

50

Žabková

Juraj

Zlatica

325

Žilková

 

Anna

240

Žitňanská

Bohumil

Mária

200