Pozvanie do služby v Rodinkove

Rodinkovo môže byť miestom prijatia pre rodiny iba vďaka obetavej službe mnohých dobrovoľníkov. Mnohí z vás ste pravdepodobne sami zažili nevšednú atmosféru dobrovoľníckej služby ako účastníci niektorého z podujatí. Ďalší z vás iste už aj ako dobrovoľníci v službe... :)

Ak ste sa ešte doteraz nezapojili do služby a mali by ste možnosť v tomto roku prísť aspoň na jeden víkend pomôcť do kuchyne alebo strážiť deti počas programu, dajte nám to prosím vedieť cez TENTO FORMULÁR.

Ďakujeme a tešíme sa na vás! :)