Podporný program "Kúpme si naše Rodinkovo"

 

ĎAKUJEME všetkým vám,
ktorí ste sa rozhodli zapojiť do programu Kúpme si naše Rodinkovo.

Na tento účel sme v našej banke zriadili špeciálny projektový účet, ktorý bude určený iba pre financie zbierané na kúpu Rodinkova.

Číslo účtu je
2800405670/8330 (Fio banka)

Výška príspevku je 
20 € mesačne počas 12 kalendárnych mesiacov.

Kvôli udentifikácii platby 
uveďte prosíme do poznámky trvalého príkazu vaše meno a priezvisko.

Zapojeným do programu ponúkame
bonus v podobe jedného víkendu s polpenziou v Rodinkove

po ukončení podporného programu. 

 

Do projektu boli adresným listom pozvaní všetci, ktorí ho mali možnosť navštíviť ako účastníci niektorého z programov od jeho založenia v roku 2012. Tu je znenie listu:

 

Milí manželia a rodičia, milí priatelia a priaznivci Rodinkova,

 

prešlo už vyše roka od chvíle, ako prvé rodiny prišli do nášho Domu prijatia pre rodiny. Aj vy ste mali možnosť zažiť jeho prvé kroky v službe rodinám. Pri pohľade späť sa v Rodinkove  pozeráme na ten čas ako na čas veľkých Božích milostí, ale aj ľudskej priazne a obetavosti, za ktorú aj vám chcem vyjadriť veľkú vďaku. Veľa rodín v ňom zažilo prijatie, Boží dotyk a posilu pre vzájomné vzťahy. Posielame vám Správu o činnosti Rodinkova v roku založenia, aby sme spoločne mohli ďakovať Bohu za všetky Jeho dobrodenia.

Čas letí a Rodinkovo sa dostalo do druhého roku svojej existencie, v ktorom sa musí rozhodnúť o jeho budúcnosti. Pravdepodobne viete, že budova, kde sa Rodinkovo nachádza je vo vlastníctve Matadoru Púchov, s ktorým má nezisková organizácia Familie Locum – Rodinkovo od 1.6. 2012 uzavretú nájomnú zmluvu na dva roky s predkúpnym právom.

Je teda čas hľadať zámer, ktorý má Boh s projektom Rodinkova: či malo rodinám poslúžiť na tieto dva roky, alebo má svoju službu rozvíjať ďalej. Začali sme preto hľadať možnosti, ako nájsť financie na kúpu budovy. Ročná prevádzka nám ukázala, že bežná réžia Rodinkova je finančne zvládnuteľná aj so zľavami pre rodiny, hlavne vďaka dobrovoľníckej službe mnohých obetavých ľudí a napríklad tiež priazni alternatívnych dodávateľov energií, ktorí nám poskytli výrazné zľavy so zámerom podporiť túto myšlienku.

Kúpna suma dohodnutá v zmluve je 500 000,- € s dph a rozdelili sme ju do troch balíkov. Ak sa nám podarí „doma“ získať jednu tretinu sumy, s druhou tretinou sú ochotné pomôcť zahraničné nadácie a diecézy. Tretiu tretinu by potom bolo možné prekryť bežným komerčným úverom, ktorý by sa od ďalšieho roku splácal mesačnými splátkami vo výške terajšieho nájmu.

Chceme vás preto veľmi poprosiť, ak vás myšlienka Rodinkova oslovila a dovoľujú vám to vaše možnosti, aby ste sa zapojili do programu „Kúpme si naše Rodinkovo“, ktorý spočíva v nastavení trvalého príkazu v prospech špeciálneho účtu Rodinkova, zriadeného iba na tento účel, vo výške 20,- € mesačne počas 12 mesiacov.  Každý, kto sa do programu zapojí, získa po skončení programu ako bonus jeden bezplatný víkend v Rodinkove s polpenziou a bude mať stálu možnosť prístupu k výpisom z tohto účtu.

 

Ak sa takýmto spôsobom podarí získať jednu tretinu kúpnej sumy, budeme od júna prichádzať do „svojho“ Rodinkova. V opačnom prípade ukončí svoju službu a budeme dobrému Bohu ďakovať za veľké milosti, ktoré cez túto myšlienku prejavil tým, ktorí ho mali možnosť zažiť.

Keď sa rozhodnete zapojiť do programu, napíšte nám prosím krátku SMS v tvare „Rodinkovo ÁNO – vaše meno a priezvisko“  na číslo 0911 911 780 a budeme s vami ďalej komunikovať ohľadom konkrétnych krokov. Ak by ste mali ochotu a možnosť pozvať do programu aj ďalších ľudí, pridajte do SMSky číslo, ktoré vyjadrí počet tých, ktorých by ste  mali možnosť osloviť napr. „Rodinkovo ÁNO 3 – vaše meno a priezvisko“. V takom prípade vám pošleme ďalšie tri Správy o činnosti Rodinkova a list sformulovaný aj pre tých, ktorí v Rodinkove ešte neboli. V prípade otázok ohľadom programu tiež môžete na uvedené číslo zavolať alebo napísať na info@rodinkovo.sk.

Chcem však poprosiť, aby ste nám napísali krátku SMS aj v prípade, že sa do programu nezapojíte napr. s textom „Nemôžem(e) sa zapojiť – vaše meno a priezvisko“, aby sme vedeli, že sa ku vám tento list naozaj dostal.

Vopred Vám ďakujem za otvorené srdce. Iste nejde o malý záväzok, ale spoločne by sme mohli s Božou pomocou dokázať veľkú vec. Verím, že Boh sám dokáže otvoriť srdcia mnohých a mnohonásobne doplniť to, čoho sa pre Jeho vec zriekneme.

Nech na láskavý príhovor našej nebeskej Mamy Panny Márie, pod ochranu ktorej zverujeme službu Rodinkova aj celý tento podporný program, napĺňa vás aj vašich drahých hojné Božie požehnanie.

 

Roman Seko,
duchovný správca Rodinkova

 

Za podporu programu a celému dielu Rodinkova ďakujeme aj Žilinskému diecéznemu otcovi biskupovi Mons. Tomášovi Galisovi: