P7 - Pondelkových 5 chlebov a 2 ryby

 

Zapojiť sa do programu P7 znamená:

  • vložiť každý pondelok stravný lístok do špeciálnej obálky, ktorú vám zašleme  Obálka má magnetický pásik, vďaka ktorému si ju môžete pripnúť napr. na chladničku;
  • raz za tri mesiace stravné lístky z obálky vybrať a zaslať ich na adresu Rodinkova v doporučenej zásielke.

Ako POĎAKOVANIE vám vždy v nedeľu pošleme ďakovnú SMS s myšlienkou zameranou na život v manželstve a rodine.

Veríme, že aj vďaka vašej ochote podeliť sa „s chlebom a rybami“, budú môcť zažiť posilňujúci a uzdravujúci dotyk Boha mnohé rodiny, ktoré by si to inak nemohli dovoliť. V prípade záujmu môžete vašu pomoc adresovať konkrétnym rodinám, ktoré vy sami povzbudíte, aby do Rodinkova prišli.

 

Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.  Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: "Toto miesto je pusté a je už veľa hodín.  Rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín kúpiť si niečo na jedenie."  On im odpovedal: "Vy im dajte jesť!" Vraveli mu: "Máme ísť nakúpiť za dvesto denárov chleba a dať im jesť?" Opýtal sa ich: "Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!" Keď to zistili, povedali: "Päť a dve ryby."  Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu.  A posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat.  Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým.  Všetci jedli a nasýtili sa,  ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb.  A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.
(Mk 6, 34-44)

 

Pri zapojení sa do tohto programu získate jeden z bonusov pre podporovateľov:

  • Celodenný relax pre celú rodinu v aquaparku Dolný Kubín
  • Zľavu 30% na akýkoľvek O2 paušáu
  • Cesta vlakom po slovensku počas celého jedného víkendu

 

Chcem podporovať  Rodinkovo