Rodinný desiatok

 

Podpora dobrých diel formou desiatku z príjmu je starobylá biblická forma štedrosti. V Starom zákone sa desiatok prvýkrát spomína hneď v jeho prvej knihe. Praotec Abrahám po požehnaní dáva veľkňazovi Melchizedechovi desiatok zo všetkého (Gn 14, 20). Snáď najlepšie vyjadrenie desiatku si môžeme vidieť pri texte z Knihy proroka Malachiáša: „Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte – hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť“ (Mal 3, 10).

Darovať desiatok znamená zrieknuť sa jednej desatiny mesačného príjmu pre podporu Božej veci vo vedomí, že všetko, čo s dokážem nadobudnúť má pôvod v Božom požehnaní a jeho dobrote.

V prípade vašej ochoty a možnosti  podporiť rozvoj Rodinkova svojim desiatkom z príjmu vám ponúkame

  • bonus v podobe víkendového pobytu pre celú rodinu na niektorom z programov Rodinkova a
  • miesto pri spoločnej tvorbe vízie Rodinkova

 

Chcem podporovať  Rodinkovo