Sviatočná minca pre spoločnú cestu

 

Zapojiť sa do programu znamená:

  • vložiť každú nedeľu a v prikázaný sviatok mincu v hodnote JEDNÉHO eura do voľného okienka listu v priloženom albume na mince;
  • odoslať list na mince vždy, keď sa naplní (v albume sú tri listy na nedele a sviatky počas celého roka) v doporučenej zásielke na adresu Rodinkova.

Hodnota vašej zbierky sa pri oboch programoch môže zvýšiť, ak sa vám podarí do každého listu nazbierať čím väčší počet mincí pochádzajúcich z rozdielnych krajín EÚ.

Ako POĎAKOVANIE vám vždy v nedeľu a vo sviatok pošleme ďakovnú SMS s myšlienkou zameranou na život v manželstve a rodine.

Potom si Ježiš sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho.  Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince čo je kvadrans.  Zavolal svojich učeníkov a povedal im: "Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice.  Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie."
(Mk 12, 41-44)

 

Chcem podporovať  Rodinkovo