Dve publikácie pre doprevádzanie manželov v kríze

Prvá z kníh chce ponúknuť pozitívny pohľad a možné nástroje pri riešení situácií takej krízy, z ktorej sa partneri nevedia dostať a majú vážne pokušenie rezignovať a rozísť sa.

Druhá sa zaoberá možným postojom Cirkvi a pastoračnými iniciatívami, ktoré by mohli vyvíjať farnosti, diecézy, spoločenstvá i pastorační pracovníci. 

 

9,40 €