Modlitbová kocka

Kocka dobrorečenia a vďaky pri rodinnom stole, vyrobená v malej tvorivej dielni Rodinkova - Domu prijatia pre rodiny v Belušských Slatinách.

Veríme, že tento jedinečný produkt Vám ako rodine pomôže spoločne rásť vo vďačnosti za veci, ktoré nie sú samozrejmé. Vďačnosť za jedlo nás privádza k stále väčšej oslave a obdivu nášho dobrého a starostlivého Boha a ku vzájomnému uznaniu a oceneniu toho, čím je každý z nás obdarovaný a čo robíme jeden pre druhého ako členovia rodiny.

Prajeme vám veľa krásnych a požehnaných chvíľ nielen pri rodinnom stole.

Materiál: drevo

9,00 €