Sekcia pre pastoráciu rodín a mládeže 
Žilinskej diecézy

 

Sekcia pre rodinu Žilinskej diecézy napomáha rozvoj pastoračných služieb a aktivít pre rodiny na území Žilinskej diecézy.

Komunikuje s jednotlivými subjektami - farnosťami či organizáciami, ktoré pripravujú rôzne programy a podujatia pre manželov a rodiny na území diecézy a v spolupráci s nimi vytvára diecézny plán pastorácie rodín.

Zároveň napomáha a sprotredkúva komunikáciu medzi Žilinskou diecézou a Radou pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska ako aj medzi diecézou a rodinnými hnutiami a organizáciami.

Kompletné informácie nájdete na stránke www.rodiny.dcza.sk.


Kontakty

 

Sekcia pre pastoráciu rodín a mládeže Žilinskej diecézy

Jána Kalinčiaka 1
011 36 Žilina
E-mail: sekciaprerodinu@dcza.sk

 

Roman Seko, riaditeľ Sekcie
služba koordinácie pastorácie rodín v Žilinskej diecéze,
zástupca kňazov za Žilinskú diecézu v Rade pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska

Tel.: 0910 94 22 46
Email.: seko@rcc.sk

 

Emil a Anna Kondelovci,
zástupcovia manželov za Žilinskú diecézu v Rade pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska

Tel.: 0905 688 785
Email.: seko@rcc.sk