Prihlasovanie

Pre získanie bonusu je potrebné hneď po zapojení sa do programu Sviatičné euro pre spoločnú cestu vyplniť formulár pre  VYJADRENIE ZÁUJMU O BONUSOVÝ VÍKENDOVÝ POBYT.

Bližšie informácie môžete získať na e-mailovej adrese info@rodinkovo.sk alebo na telefónnom čísle 0911 911 780.