Pobyty na jeseň 2012

JESENNÉ VÍKENDOVÉ POBYTY PRE RODINY

 

Aj počas jesene 2012 je možné sa prihlásiť na víkendový pobyt s celou rodinou. O voľných miestach a  konkrétnom programe je potrebné sa informovať  emailom alebo telefonicky na našich kontaktoch. 

Pre návštevníkov Rodinkova sú spravidla k dispozícii:

1. Svätá omša

2. Svätá spoveď

3. Možnosť rozhovoru s kňazom

4. Možnosť rozhovoru s animátorským manželským párom

5. Prednáška

 

Samozrejme, že každý si môže urobiť program podľa svojich predstáv. Účasť na ponúkanom programe je dobrovoľná.

 

Počet lôžok je obmedzený. Pri prihlasovaní na pobyt platí pravidlo "kto skôr príde, ten prv melie" :).

 

Podrobnejšie informácie a prihlasovať sa môžete na tel. č. 0911 911 780 (p. Dušan Kamenár)