Cenník

Víkendový duchovný pobyt pre celú rodinu je možné zaplatiť dvoma spôsobmi:

 

1. Zapojením sa do projektu Sviatočné euro pre spoločnú cestu.

2. Zaplatením poplatku za ubytovanie a stravu.

 

Ak sa rozhodnete zapojiť do projektu Sviatočné euro pre spoločnú cestu, získate pre celú svoju rodinu ubytovanie počas víkendového duchovného pobytu a zároveň podporíte aktivity pre rodiny organizované v Rodinkove.

Projekt spočíva vo vložení jedného eura do špeciálneho katalógu na jednoeurové mince v nedeľu a vo sviatok počas kalendárneho roka. Na pobyte je možné zúčastniť sa po pol roku od zapojenia sa do projektu.

Účastníkom projektu sa môže stať jednotlivec alebo celá rodina. Každý účastník projektu (jednotlivec alebo rodina):

  • obdrží počas kalendárneho roka albumy na vkladanie jednoeurových mincí
  • vloží v nedeľu a vo sviatočný deň jedno euro do albumu
  • zašle album s mincami v priloženej obálke na adresu Sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy
  • obdrží každú nedeľu a vo sviatok poďakovanie a myšlienku na týždeň formou SMS správ
  • bude zahrnutý do špeciálneho duchovného programu modlitieb rehoľných spoločenstiev
  • získa ubytovanie pre celú rodinu počas jedného duchovného pobytu

Projekt Sviatočné euro pre spoločnú cestu nepokrýva náklady na stravovanie počas víkendu. Informácie o možnostiach stravovania poskytujeme individuálne.

 

Ak sa rozhodnete pre klasickú úhradu ubytovania počas víkendového duchovného pobytu, platia nižšie uvedené ceny.

Pri tomto type úhrady pobytu je potrebné zložiť zálohu 25 € najneskor dva týždne pred termínom pobytu. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť na pobyte, ktorý ste si zaregistrovali, Vaša záloha neprepadne, ale bude možné ju využiť pre ďalší vybraný termín.

 

Ceny ubytovania:

Dospelí 8 €/noc
Deti do 15 rokov 5 €/noc

Deti bez nároku na lôžko bezplatne.