Zimný pobyt pre rodiny

Dom prijatia pre rodiny - Rodinkovo by na začiatku roka 2013 veľmi rád privítal všetky rodiny, ktoré by mali záujem si zveľadiť svoje duševno alebo si len tak oddýchnuť. Termín pobytov je medzi 2. - 6.1.2013.

O voľných miestach a konkrétnom programe je potrebné sa informovať emailom alebo telefonicky na našich kontaktoch.

 

    Pre návštevníkov Rodinkova sú spravidla k dispozícii:

 

1. Svätá omša

2. Svätá spoveď

3. Možnosť rozhovoru s kňazom

4. Možnosť rozhovoru s animátorským manželským párom

5. Prednáška

6. A ak bude dosť snehu, tak aj dobrá lyžovačka v neďalekom Mojtíne

 

Samozrejme, že každý si môže urobiť program podľa svojich predstáv. Účasť na ponúkanom programe je dobrovoľná.

 

Počet lôžok je obmedzený. Pri prihlasovaní na pobyt platí pravidlo "kto skôr príde, ten prv melie" .

Podrobnejšie informácie a prihlasovať sa môžete na tel. č. 0911 911 780 (p. Dušan Kamenár).