Kalendár podujatí v Rodinkove 2021

 

Prehľadný ročný kalendár voľných lôžok 

Na podujatia označené tučným písmom je  resp. bude mož sa prihlásiť, keď pri označení podujatia pribudne podčiarknutie a možnosť kliknúť na názov. Ak chcete byť priebežne informaní o zverejnení prihlášky na niektoré z podujatí resp. o prípadnej zmene v programe, zapíšte sa na odber Infolistu Rodinkova.

 

  SEPTEMBER
   
29.8. – 3.9. Pobyt seminaristov s o. biskupom Tomášom
   
3. – 5. Domáca škola
   
10. – 12. Víkendové manželské stretnutia 2
duchovná obnova pre manželov
   
16. – 21. Seminár Otcovo Srdce
   
23. – 26. DO profesionálny rodičia
   
  OKTÓBER
   
30.9. – 5.10. Seminár Otcovo Srdce
   
7. – 10. Program pre manželov v ťažkostich 2
   
8. – 10. Víkendové Otcovo srdce pre rodiny
   
10. – 15. Škola v prírode
   
15. –  17. Konferencia Liga pár páru
   
22. –  24. AKW
   
29. –  31. Oáza modlitby pre rodiny
   
  NOVEMBER
   
5. – 7. Matka a dcéra
5. – 7. Priatelia Baránka
   
10. – 14. ZRUŠENÉ
Animátorská škola
   
18. – 23. ZRUŠENÉ
Seminár Otcovo Srdce
   
25. – 30. ZRUŠENÉ
Seminár Otcovo Srdce
   
  DECEMBER
   
3. – 5. ZRUŠENÉ
Víkendové Otcovo srdce pre rodiny
   
10. – 12. Víkendové manželské stretnutia 3
duchovná obnova pre manželov
   
30.12. – 2.1. DO rodín TN
   
  2022
   
  JANUÁR
   
7. - 9. Manželstvo Misia Možná 3 (s deťmi)
duchovná obnova pre manželov
téma: VÝCHOVA DETÍ
   
14. - 16. Biblický víkend
   
14.-16. Duchovná obnova rozVEDENÍ K BOHU 1 -
pre rozvedených, ktorí žijú po rozvode sami
   
20. - 23. Modlitby matiek
   
28. - 30. Akadémia KW
   
  FEBRUÁR
   
2. - 6. 2ja - program pre manželov
   
11. - 13. DO pre manželov
s Komunitou Blahoslavenstiev
   
17. - 22. Seminár Otcovo Srdce
   
24. - 1.3. Seminár Otcovo Srdce
   
  MAREC
   
4. - 6. Víkendové Otcovo Srdce pre rodiny
(a aj jednotlivcov)
   
11. - 13. Víkendové manželské stretnutia 1
duchovná obnova pre manželov
   
18. - 20. Oáza modlitby pre rodiny
   
25. - 27. Oáza modlitby pre rodiny
   
29. - 3.4. Program pre manželov v ťažkostiach 1
   
  APRÍL
   
8. - 10. Kurz PPR LPP
   
22. - 24. Akadémia KW
   
29. - 1.5. Manželstvo misia možná 1 (s deťmi)
duchovná obnova pre manželov
   
  MÁJ
   
2. - 6. ŠvP
   
6. - 11. Seminár Otcovo Srdce
   
13. - 18. Seminár Otcovo Srdce
   
20. - 22. Víkendové Otcovo Srdce pre rodiny
(a aj jednotlivcov)
   
27. - 29. Oáza modlitby pre rodiny
   
  JÚN
   
3. - 5. Turíčny víkend - mládež DCZA
   
10. - 12. Víkend so spoločenstvami
   
13. - 17. ŠvP
   
17. - 19. DO pre manželov
s Komunitou Blahoslavenstiev
   
24. - 26. Víkendové manželské stretnutia 2
duchovná obnova pre manželov
24. - 26. rozVEDENÍ k Bohu
   
  JÚL
   
30.6. - 5. Seminár Otcovo Srdce
   
7. - 12. Seminár Otcovo Srdce

 

 

 


Počas podujatí, ktorých dátum je označený oranžovou farbou je mož prísť do Rodinkova na individuálny pobyt. V prípade záujmu sa prihláste cez TENTO FORMULÁR. Rezervácia pobytu bude úplná až po prijatí potvrdzujúceho emailu, ktorý vám doručíme ako odpoveď na Vašu prihlášku. Ak email nedostanete do jedného týždňa od vyplnenia prihlášky, kontaktujte prosím telefonicky pána Dušana Kamenára na čísle 0911 911 780.

V čase ostatných podujatí je kapacita Domu prijatia naplnená.