Kalendár podujatí v Rodinkove 2021

 

Prehľadný ročný kalendár voľných lôžok 

Na podujatia označené tučným písmom je  resp. bude mož sa prihlásiť, keď pri označení podujatia pribudne podčiarknutie a možnosť kliknúť na názov. Ak chcete byť priebežne informaní o zverejnení prihlášky na niektoré z podujatí resp. o prípadnej zmene v programe, zapíšte sa na odber Infolistu Rodinkova.

 

  JÚL
2.-7. Program pre manželov v ťažkostiach I.
   
5.-10. Seminár Otcovo Srdce
   
18.-24.   Leto s Komunitou Blahoslavenstiev
   
  AUGUST
   
8. – 12. Oddychovka pre slobodných s KATRANDE
   
  Prípadnú voľnú kapacitu počas mesiacov JÚL a AUGUST si môžete orientačne overiť TU
   
  SEPTEMBER
   
29.8. – 3.9. Pobyt seminaristov s o. biskupom Tomášom
   
3. – 5. Domáca škola
   
5. – 10. Slobodná škola
   
10. – 12. Víkendové manželské stretnutia 2
duchovná obnova pre manželov
   
16. – 21. Seminár Otcovo Srdce
   
23. – 26. DO profesionálny rodičia
   
  OKTÓBER
   
30.9. – 5.10. Seminár Otcovo Srdce
   
7. – 10. Program pre manželov v ťažkostich 2
   
8. – 10. Víkendové Otcovo srdce pre rodiny
   
10. – 15. Škola v prírode
   
15. –  17. Konferencia Liga pár páru
   
22. –  24. AKW
   
29. –  31. Oáza modlitby pre rodiny
   
  NOVEMBER
   
5. – 11. Matka a dcéra
5. – 11. Priatelia Baránka
   
10. – 14.  
   
18. – 23. Seminár Otcovo Srdce
   
25. – 30. Seminár Otcovo Srdce
   
  DECEMBER
   
3. – 5. Víkendové Otcovo srdce pre rodiny
   
10. – 12. Víkendové manželské stretnutia
duchovná obnova pre manželov
   
10. – 12. Duchovná obnova rozVEDENÍ K BOHU
   
30.12. – 2.1. DO rodín TN
   
   

 

 

 


Počas podujatí, ktorých dátum je označený oranžovou farbou je mož prísť do Rodinkova na individuálny pobyt. V prípade záujmu sa prihláste cez TENTO FORMULÁR. Rezervácia pobytu bude úplná až po prijatí potvrdzujúceho emailu, ktorý vám doručíme ako odpoveď na Vašu prihlášku. Ak email nedostanete do jedného týždňa od vyplnenia prihlášky, kontaktujte prosím telefonicky pána Dušana Kamenára na čísle 0911 911 780.

V čase ostatných podujatí je kapacita Domu prijatia naplnená.