BIBLICKÝ VÍKEND - pre rodiny s deťmi a animátorov


Adresáti: rodičia (nielen) prvoprijímajúcich detí, katechéti a animátori, ktorí chcú viac preniknúť do tajomstva slávenia Svätej omše.

Lektori: Blažej Štrba a Karola Dravecká

 

Cena: v zmysle aktuálne platného cenníka + organizačný poplatok 10€ za rodinu

Program začína v piatok podvečer sv. omšou a končí v nedeľu obedom.

PRIHLÁŠKA

Počas víkendu 14. – 16. januára 2022 sa budú môcť stretnúť rodiny a jednotlivci na biblickom víkende v Dome prijatia v Rodinkove. Program bude zameraný najmä pre rodičov, ktorí majú živý záujem o sprevádzanie nielen prvoprijímajúcich detí, ale aj detí, ktoré sú po prvom sv. prijímaní. Tiež je určený pre tých, ktorí chcú byť nápomocní pri farskej katechéze v tejto oblasti. Otec Blažej Štrba ponúkne biblické prednášky k tým textom zo Svätého písma, ktoré osvetľujú tajomstvo Eucharistie. Sestra Karola Dravecká vo svojich vstupoch dá dôraz na proces uvádzania do eucharistického života v rodinách. Účastníci budú mať príležitosť priblížiť sa k úžasnému tajomstvu Eucharistie, ktorá pretvára nielen jednotlivcov, ale aj rodiny a celé spoločenstvo veriacich. Skutočnosť, že víkend je plánovaný týždeň pred slávením Nedele Božieho Slova, je príležitosť k tomu, aby sme dali slovám Svätého písma možnosť zaznieť tam, kde v prvom rade patria a to v našich rodinách.

 

 

Účastníčka Biblického víkendu 2020 o podujatí napísala: „Na Biblickom víkende sme sa zúčastnili prvý krát. Bol to pre nás obohacujúci čas. Venovali sme sa Sv. písmu a v podaní kňaza Blažeja, ktorý o ňom rozprával tak, že sme sa aj veľa nasmiali. Nepochybne v nás vzbudil túžbu skúmať a venovať sa poznávaniu Písma ešte viac. Sestra Karola nám ponúkla viacero typov, ako pripraviť seba a potom aj deti na prvé sväté prijímanie a na prvú svätú spoveď. Pozitívne hodnotím priestor na otázky, kde sme sa mohli dozvedieť ako nové poznatky pretaviť do konkrétnych životných situácií.“