Oddychovo duchovný pobyt pre rodiny zo spoločenstiev

 

Možnosť pre rodiny zo spoločenstiev stráviť spoločne oddychový víkend zameraný na vzájomné zdieľanie, oddych  a spoločnú modlitbu. Počas pobytu bude možnosť prijať sviatosť zmierenia, možnosť účasti na sv. omši a na eucharistickej adorácii ako aj rozhovoru s kresťanskou psychologičkou  na tému manželskej komunikácie alebo výchovy detí.

 

Prihláška:

(do 20. septembra 2013)