Víkend pre manželov
zameraný na manželskú komunikáciu

 

Kapacita účastníkov je naplnená, takže už nie je možné sa na víkend prihlásiť.

Ďalšia duchovná obnova pre rodiny sa uskutoční 1.-3. marca 2013.

Ak máte  záujem o sledovanie ďalších termínov,
zapíšte sa do nášho mailing-listu.

 

 

Program je určený pre manželov, ktorí žijú v riadnom manželstve, ktoré nie je uzavreté v rozpore s kresťanskou morálkou a  je zameraný na ozdravenie i posilnenie vzťahov medzi manželmi.

Účastníci absolvujú cyklus prednášok na témy:

Rozdiely medzi mužom a ženou;
Kresťanské manželstvo, priority, druhy lásky;
Komunikácia a dialóg medzi manželmi,
Naplňovanie potrieb manželov.

 

Po každej prednáške je práca v malých skupinkách. Tu sa preberajú praktické modelové situácie k prednášanej téme. Témy prednášajú manželské páry, ktoré teoretické poznatky bohato dopĺňajú vlastnými svedectvami zo svojho manželského života. Víkend povedú laici, prítomný katolícky kňaz bude k dispozícii na slúženie sv. omše, osobné rozhovory, vyslúženie sviatosti zmierenia..

Manželia si na kurz môžu zobrať aj svoje deti. Budú mať svoj osobitný program v čase prednášok a skupiniek rodičov.

Okrem ubytovania je zabezpečená celodenná strava trikrát denne - raňajky, obed a večera. Pre menšie deti možno objednať polovičné porcie stravy.

 

Ceny:

Za lôžko a noc (dospelý alebo dieťa): 8,- €
Plná penzia (raňajky, obed, večera): 7,- € dospelý, 5,-  €  detské porcie

 

 

PROGRAM

Piatok 1. februára 2013

 

Príchod do 18.00, ubytovanie

18.30 večera

20.00 svätá omša

21.00 prednáška Rozdiely medzi mužom a ženou

22.00 nočný pokoj

 

Sobota 2. februára 2013

 

7.30 ranná modlitba

8.00 raňajky

9.00 prednáška Kresťanské manželstvo. Priority. Druhy lásky

        Práca v skupinkách

12.00 Obed

14.30 prednáška Naplňovanie potrieb manželov

          Práca v skupinkách

18.00 svätá omša

19.00 večera

20.00 rozhovory s kňazom, rozhovory s manželmi z VPS, ...

22.00 nočný pokoj

 

Nedeľa 3. februára 2013

 

7.00 svätá omša

8.00 raňajky

9.00 prednáška Komunikácia manželov

        Práca v skupinkách

12.00 obed a záver

13.00 odchod domov

 

 

Viac informácií na čísle 0911 911 780 alebo na adrese info@rodinkovo.sk.