Víkend pre lektorov KPM

 

Formačný víkend je určený pre lektorov Kurzov prípravy na manželstvo, ktorí sú v službe vo farnostiach v rámci implementácie projektu Rady pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska.

Víkend bude zameraný na zdeľanie skúseností, prehĺbenie poznatkov o súčasnom stave rodiny na základe   najnovších dokumentov Pápežskej rady pre rodinu a rozšírenie poznatkov o jednej z tém kurzov.

 

PRIHLÁŠKA
(iba pre pozvaných lektorov resp. nových záujemcov o túto službu)

 

 

 

 

 

Ak chcete byť raz mesačne informovaní o ďalších programoch 

v Rodinkove, vyplňte tento formulár: