Pracovný seminár s medzinárodnou účasťou 
pre kňazov a manželov o pastoračnej spolupráci vo farnosti

 

Termín: 15.-17. február 2012

 

Seminár je určený pre kňazov a manželské páry.

Je zameraný na spoluprácu kňaza a manželských párov vo farnosti pri príprave ku sviatostiam.

Seminár bude viesť don Luciano Capelli, kňaz z Cremy (Taliansko), ktorý vo svojej 50-ročnej kňazskej službe vo farnosti vypracoval model prípravy na krst dieťaťa  v spolupráci s tzv. krstnými katechétmi, z ktorých sa niektorí zúčastnia na seminári so svojim svedectvom, ako aj ďalšie modely spolupráce kňaza s manželmi pri príprave vysluhovania iniciačných sviatostí vo farnosti.

Prihlásiť sa môžu kňazi s jedným alebo dvoma manželskými pármi zo svojej farnosti resp. manželské páry s odporúčaním svojho kňaza.

Manželia si na seminár môžu vziať aj deti, o ktorých sa počas prednášok postarajú animátori.

 

Bližšie informácie o možnosti účasti získate na čísle telefónu 0911 911 780 alebo na info@rodinkovo.sk.

 

Cenník

 

PRIHLÁŠKA: