Stretnutie sestier junioriek
z viacerých rehoľných spoločenstiev
na Slovensku

 

Podujatie organizujú sestry zodpovedné za formáciu noviciek vo svojich rehoľných spoločenstvách. 

 

Prihlášku vyplňujú iba sestry, ktoré majú účasť na stretnutí dohodnutú so zodpovednými za stretnutie.

Bližšie informácie účastníčky dostanú cez svoje rehoľné spoločenstvá.

 

PRIHLÁŠKA: