Duchovná obnova pre rodiny

 
 
"Poďte aj vy do ticha a trochu si odpočinte...," 
povedal raz Ježiš svojim učeníkom.
Toto pozvanie platí pre každého, kto sa usiluje svoje poslanie
žiť s odhodlanosťou a pod vedením Božieho Ducha vo víre každodenného života.
Platí aj pre manželov a rodičov, lebo ste pozvaní
byť prvými ohlasovateľmi Ježišovej Dobrej Zvesti vo vašej rodine.
 
Termín duchovnej obnovy: 11.-13. apríl 2014
 
Témy:             
            1. Rozdielnosti medzi mužom a ženou a riešenie konfliktov
            2. Manželská komunikácia v kresťanskom manželstve
            3. Napĺňanie potrieb manželov.

           

Duchovnú obnovu vedú manželské páry, absolventi a lektori programu Manželské stretnutia.

Starostlivosť o deti počas programu pre rodičov bude zabezpečená animátormi.

Cenu si môžete vypočítať podľa cenníka.