Duchovná obnova pre rodiny

 
 
"Poďte aj vy do ticha a trochu si odpočinte...,"
povedal raz Ježiš svojim učeníkom.
Toto pozvanie platí pre každého, kto sa usiluje svoje poslanie
žiť s odhodlanosťou vo víre každodenného života.
Platí aj pre manželov a rodičov, lebo ste pozvaní
byť prvými ohlasovateľmi Ježišovej Dobrej Zvesti vo vašej rodine.

Pozývame  vás preto, milí manželia a rodičia, na duchovnú obnovu, ktorú  povedú manželské páry, členovia Equipes Notre Dame na Slovensku.
 
Termín duchovnej obnovy: 16.-18. máj 2014
 
Témy:     1. Byť vďační
                2. Zakorenení v modlitbe
                 3. Radosť rozdávaním rastie
 
Starostlivosť o deti počas programu pre rodičov bude zabezpečená animátormi.
Cenu si môžete vypočítať podľa cenníka.
 
 
PRIHLÁŠKA: