Duchovná obnova pre rodiny

 

 
 
"Poďte aj vy do ticha a trochu si odpočinte...," 
povedal raz Ježiš svojim učeníkom.
Toto pozvanie platí pre každého, kto sa usiluje svoje poslanie
žiť s odhodlanosťou vo víre každodenného života.
Platí aj pre manželov a rodičov, lebo ste pozvaní
byť prvými ohlasovateľmi Ježišovej Dobrej Zvesti vo vašej rodine.
 
Termín duchovnej obnovy: 23.-25. máj 2014
 
Téma: Milosrdenstvo - sila alebo slabosť nášho Boha
 
Zamyslenie sa nad milosrdenstvom nášho Boha, z ktorého všetci žijeme. 
Božie milosrdenstvo nás však pozýva, aby sme sa aj my učili
byť milosrdní voči druhým, aj keď oni o to nestoja.
 
►Súčasťou obnovy je aj spoločná liturgia, slávenie
sv. omše, možnosť individuálnych rozhovorov.
►Deti od 3 rokov majú zabezpečený samostatný program.     

           

Duchovnú obnovu vedie sestra Dária z Komunity blahoslavenstiev.

Starostlivosť o deti počas programu pre rodičov bude zabezpečená animátormi.

Cenu si môžete vypočítať podľa cenníka.

 
 
PRIHLÁŠKA