Pastoračný seminár o spolupráci
kňazov a laikov vo farnosti

 
Pozývame vás na pastoračný seminár o spolupráci kňazov a laikov vo farnosti so zameraním na farskú prípravu ku sviatostiam s názvom Farnosť a rodina - spoločenstvo a spolupráca.
 
Seminár povedú skúsení hostia z Talianska pod vedením don Luciana Capelliho, s dlhoročnou pôsobnosťou vo viacerých farnostiach, kde si počas desiatok rokov vytvoril viaceré farské modely spolupráce s laikmi, hlavne manželskými pármi pri príprave ku iniciačným sviatostiam.
 
Cena za účasť na seminári: 40,- € na osobu (zahŕňa 2x ubytovanie, 2x plnú penziu a tlmočenie)
 
Prihlásiť sa môžete cez nasledovné odkazy:
 
 
 
 
 
Čas seminára: od piatku večera (9. mája) do nedele popoludnia (11. mája):
 
 

Predbežný program seminára

Farnosť a rodina - spoločenstvo a spolupráca

so zahraničnou účasťou
(9.-11. máj)Piatok


18.00 Sv. omša

19.00 Večera

20.00 Predstavenie

20.30 Farská príprava ku sviatostiam v spolupráci s rodinami

22.00 Adorácia

22.30 Nočný odpočinokSobota


07.30 Sv. omša

08.00 Raňajky

08.45 Príprava na krst detí v spolupráci s krstnými katechétmi

10.00 Prestávka

10.30 Prvé sv. prijímanie a sviatosť birmovania v spolupráci s rodinami

11.30 Diskusia a workshopy

13.00 Obed


17.00 Impulzy pre budovanie spoločenstva rodín vo farnosti

18.30 Večera


19.00 Večer svedectiev (nielen o budovaní spoločenstva rodín vo farnosti...)

20.00 Piesne chvál

21.30 Večer pri vínku s talianskymi priateľmi :-)Nedeľa


07.30 Ranné chvály

08.00 Raňajky

09.00 Diecézna pastorácia rodín - skúsenosti z Cremy + tvorba vízie pre DCZA

10.00 prestáv ka

10.15 Záverečné zdieľanie

11.30 Sv. omša

13.00 Obed