Ďakovná adorácia

 
Milí manželia a rodičia, milí priatelia Rodinkova,
 
pozývame vás na ďakovnú adoráciu, ktorá sa uskutoční od nedele 10. augusta do nedele 17. augusta v adoračnej kaplnke Rodinkova. Môžete si vybrať jeden deň adorácie a v rámci neho jednu alebo viacero hodín, ktoré môžete stráviť na adorácii spoločne ako rodina alebo si ich môžete podeliť medzi jednotlivých členov rodiny.
 
Ponúkame vám zároveň možnosť prespať a objednať si aj stravu v Rodinkove pred alebo po vašom čase adorácie za dobrovoľný prísvevok.
 
Budeme radi, ak prídete spolu s nami chváliť Pána za všetky dobrodenia, ktoré nám počas uplynulých mesiacov v hojne miere preukazoval a prosiť Ho o požehnanie, aby Rodinkova mohlo naďalej ešte viac slúžiť rodinám podľa Jeho vôle.
 
 
Ak si naplánujete účasť na adorácii, prosíme, aby ste vyplnili nasledujúci formulár. Po jeho obdržaní vás budeme kontaktovať, aby sme si dohodli konkrétnu hodinu adorácie: