Terénny motivačný kurz - ANIMA SK

Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev Slovenska v rámci projektu ANIMA SK pripravila pre mamičky, ktoré sú dlhodobo na materskej  dovolenke alebo sa dlhodobo starajú o člena rodiny Terénny motivačný kurz (TMK).  Zaoberá sa zosúladením práce a rodinného  života a  a pomáha mamičkám na materskej dovolenke uvedomiť si, aké zručnosti nadobudli počas materskej dovolenky a ako   ich môžu využiť pri  hľadaní práce.
 

Témy kurzu:

1. Rodinné kompetencie a zručnosti, ich rozpoznanie, zadefinovanie a uplatnenie na trhu práce.

2. Komunikácia (nie len) so zamestnávateľom.

3. Zlučiteľnosť rodiny a zamestnania.

4. Komunikácia počas prijímacieho pohovoru.

5. Orientácia na trhu práce.

6. Môj osobný potenciál a jeho uplatnenie v zamestnaní.

 

Možnosť prihlásiť sa u Dušana Kamenára na tel.č. 0911 911 780