MMM - Manželstvo Misia Možná 

 

PRIHLÁŠKA

Pozývame vás na víkend pre manželské páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie pod vedením známeho slúžiaceho tímu SNE – Spoločenstvo novej evanjelizácie Dolný Kubín.

(Facebook: community new evangelization Slovakia Dolný Kubín)                 

                                                                                                              

Program začne v piatok od 16.00 registráciou a ubytovaním. O 17.00 bude svätá omša.

 

Cena:       90 €/manželský pár (vrátane príspevku na cestovné lektorov). 
                Strava a ubytovanie lektorských párov bude nákladom Rodinkova. 

 

 

PROSÍME NEPREHLIADNITE!:

Víkend je určený pre manželské páry bez účasti detí. Pokiaľ máte malé deti bez možnosti zabezpečiť si ku nim opateru na tento víkend, môžete sa prihlásiť na Víkendové manželské stretnutia (10. - 12. 4. 2015 v Rodinkove), kde sa o deti počas programu postarajú animátori.

 

PRIHLÁŠKA