Duchovná obnova pre manželov s komunitou Emanuel

 
"Poďte aj vy do ticha a trochu si odpočinte...," 
povedal raz Ježiš svojim učeníkom.
Toto pozvanie platí pre každého, kto sa usiluje svoje poslanie
žiť s odhodlanosťou vo víre každodenného života.
Platí aj pre manželov a rodičov, lebo ste pozvaní
byť prvými ohlasovateľmi Ježišovej Dobrej Zvesti vo vašej rodine.
 
Termín duchovnej obnovy: 6.-8. marec 2015
 
Témy:             
        1. Kresťanské ponímanie manželstva
        2. Modlitba manželov
        3. Modlitba rodičov a rodiny

           

Duchovnú obnovu vedú manželské páry, členovia Komunity Emanuel.

Starostlivosť o deti počas programu pre rodičov bude zabezpečená animátormi.

 

Prihláška