Duchovná obnova rodín s Komunitou Blahoslavenstiev

 
 

Komunita BlahoslavenstievRODINKOVO pozývajú na víkendovú duchovnú obnovu

pre rodiny

 

 STVORENÍ PRE VZŤAH

Témou stretnutia je zamyslenie sa nad osobným vzťahom k Bohu a nad vzájomnými vzťahmi k najbližším. Vzťah k Bohu je svetlom a silou pre žitie vzájomných vzťahov. V čom spočívajú najčastejšie problémy, úskalia a zápasy v našich vzájomných vzťahoch? Ako ich žiť vo svetle vzťahu s Bohom? V čom spočíva podstata týchto vzťahov?

Aký je cieľ života vzťahov v tomto a večnom živote?

 

Súčasťou obnovy je aj spoločná liturgia, slávenie

sv. omše, možnosť individuálnych rozhovorov.

           ►Deti od 3 rokov majú zabezpečený samostatný program.

 

Kde?  v Dome prijatia pre rodiny Rodinkovo

            v Belušských Slatinách

Kedy? od piatku 24. apríla 2015 (príchod do 18.00 hod.)

   do nedele 26. apríla 2015 (odchod po obede)

  Cena: za pobyt a stravu podľa cenníka Rodinkova

               za službu a réžijné náklady Komunity 25 € (za rodinu)

 

Prihláška