Duchovná obnova pre rozvedených - cesta uzdravenia 

Duchovná obnova pre rozvedených, ktorí nežijú v ďalšom zväzku. 
Je inšpirovaná cestou uzdravenia podľa spoločenstva Familie Solitude Myriam, ktoré sa dlhé roky venuje rozvedeným. Duchovnú obnovu bude viesť páter Matej Trizuliak, saletínsky kňaz.
Na duchovnú obnovu máte možnosť vziať so sebou aj svoje deti, o ktoré sa postarajú naši animátori. 
Prihlásiť sa môžete tu: