Seminár s pátrom Richardom Čemusom 

Pozývame vás na stretnutie so vzácnym hosťom, ktorým je 

p. Prof. Dr. Richard Čemus SJ.

 

Hlavná prednáška bude v piatok 18. septembra 2015 o 19:00 hod. v Rodinkove na tému:

 

Život ako zbožštenie

                                                                                                                                                                                                       plagát

Richard Čemus (1954) je kňaz-jezuita, prednáša spiritualitu kresťanského Východu na Pápežskom orientálnom inštitúte v Ríme. Narodil sa v Prahe. Jeho rodina bola počas komunizmu prenasledovaná: otec strávil sedem rokov vo väzení za angažovanie sa v spoločenstve Rodina (Josef Zvěřina, Oto Mádr), ktoré vzniklo na Slovensku (MUDr. Jukl, MUDr. Krčméry). S rodičmi a súrodencami emigroval do Nemecka v r. 1970. Študoval filozofiu a teológiu v Nemecku, Rakúsku a Ríme. V rokoch 1990–93 pracoval v diplomatických službách Svätej Stolice v Moskve. Sedem rokov bol špirituálom v Pápežskom kolégiu Nepomucenum a spolupracovníkom Vatikánskeho radia. Ako žiak a nástupca na katedre a osobný priateľ kardinála Tomáša Špidlíka SJ (1919–2010) patrí k popredným znalcom jeho myslenia. Je autorom mnohých publikácii z oblasti východnej kresťanskej tradície.

 

Program seminára:
 

Piatok 18.9.
18:00 večera
19:00 prednáška P. Čemusa na tému Život ako zbožštenie

Sobota 19.9.
8:00 raňajky
11:00 sv. omša s príhovorom (P. Čemus)
13:00 obed
17:00 (predbežný čas) diskusia s P. Čemusom
19:00 večera

Nedeľa 20.9.
raňajky a odchod do Bratislavy na Národný pochod za život

 

O deti sa v čase programu postarajú naši animátori.

 

                                                                                                                               PRIHLÁŠKA