Téma: Žiť prítomný okamih

                                         2.termín:  23.-25. október 2015

                                            /s programom pre tínedžerov/

 

Oáza Modlitby je čas duchovného osvieženia, čas zastavenia sa a načúvania Boha, ale i čas spoločenstva a pohody. Program je určený pre rodiny s deťmi, manželov aj mládež, sú časti spoločné aj bežiace paralelne - zamerané špecificky na jednotlivé skupiny ľudí. Prednášky sú zamerané na témy o modlitbe, o živote v nádeji, o spoločenstve... či na manželskú spiritualitu. Deti majú skupinky podľa vekových kategórii a tvorivé dielne. Mládež vytvára osobitné spoločentvo.  Špecifické miesto v OM má spoločná adorácia - čas "otvoreného neba" v spoločenstve  a tiež osobná modlitba. Tiež sväté omše s oslovujúcou homíliou a možnosť sviatosti zmierenia, či duchovného poradenstva. Každý, kto hľadá Boha a spoločenstvo si príde na svoje. Srdečne pozývame.

 

Prihlásiť sa môžete priamo cez Komunitu Naim z Bratislavy na e-mailovej adrese:

 

        igor.melichercik@fmph.uniba.sk                                                            

       tel:  0903/653153