Duchovná obnova pre rozvedených

 
 
Duchovná obnova je určená pre rozvedených, ktorí nevstúpili po rozvode do ďalšieho zväzku a žijú sami.
Je inšpirovaná cestou uzdravenia podľa spoločenstva Familie Solitude Myriam, ktoré sa v zahraničí už dlhé roky venuje pastorácii rozvedených. Je to prvá časť zatiaľ dvoch častí, a je zameraná na prijatie vlastnej situácie a odpustenie.
Duchovnú obnovu vedie páter Matej Trizuliak, misionár saletin. Počas duchovnej obnovy je možnosť rozhovoru s kňazmi, psychológom a tentokrát aj s cirkevným právnikom.
 
Cena je 40 €.
 
Je možnosť si zobrať so sebou na pobyt aj deti.
 
 
V prípade akýchkoľvek otázok môžete zavolat na tel. číslo: 0911 110 527

 

                                             PRIHLÁŠKA