27.-29. Oáza modlitby (nielen) pre rodiny

 
PRIHLÁŠKA - objaví sa cca v polovici apríla

                                                

Oáza Modlitby je čas duchovného osvieženia, čas zastavenia sa a načúvania Boha, ale   i čas spoločenstva a pohody. 

Program je určený pre rodičov s deťmi, manželov aj mládež, sú časti spoločné aj bežiace paralelne - zamerané špecificky na jednotlivé skupiny ľudí. Prednášky sú zamerané na témy o modlitbe, o živote v nádeji, o spoločenstve... či na manželskú spiritualitu. 

Deti majú skupinky podľa vekových kategórii a tvorivé dielne. Mládež vytvára osobitné spoločentvo.  

Špecifické miesto v OM má spoločná adorácia - čas "otvoreného neba" v spoločenstve  a tiež osobná modlitba. 

Aj sväté omše s oslovujúcou homíliou a možnosť sviatosti zmierenia, či duchovného poradenstva. Každý, kto hľadá Boha a spoločenstvo si príde na svoje. Na programe radi privítame aj tých manželov, ktorí prežili drámu rozvodu, ale hľadajú si svoju cestu k Bohu v nových okolnostiach. 

Všetkých srdečne pozývame.

 

Komunita Naim z Bratislavy v spolupráci s Rodinkovom.

 

PRIHLÁŠKA  - Na toto podujatie je možné sa prihlásiť už iba ako náhradníci.

Viac informácií môžete získať priamo u Komunity Naim: 

igor.melichercik@fmph.uniba.sk
tel:  0903/653153 

alebo cez Rodinkovo 

info@rodinkovo.sk
tel: 0911 911 780